Strony i sklepy internetowe, grafika

Wszystko dopasowane do potrzeb klienta

Praca z formularzami

Praca z formularzami

Dzięki temu wpisu nauczymy się jak budować model do obsługi danych pobieranych od użytkownika, dokonamy walidacji wprowadzanych danych oraz stworzymy widoki dla naszych formularzy w HTML. Tworzenie modeli Dane wymagane od użytkownika będą reprezentowane przez klasę modelu EntryForm, jak pokazano poniżej i zapisane w plikach models/EntryForm.php   Klasa ta jest rozszerzeniem yii\base\Model, klasy bazowej dostarczanej przezWięcej oPraca z formularzami[…]

Pierwszy program

Pierwszy program

Po zainstalowaniu Yii masz działającą aplikację Yii, która może być dostępna pod adresem http: //hostname/basic/web/index.php lub http: //hostname/index.php, w zależności od konfiguracji. W tej sekcji zostanie przedstawiona wbudowana funkcjonalność aplikacji, sposób jej zorganizowania i sposób obsługi aplikacji w ogóle. Zauważ, że w przeciwieństwie do samego szablonu, po zainstalowaniu szablonu projektu wszystko jest Twoje. Możesz dodaćWięcej oPierwszy program[…]

Instalacja Yii

Instalacja Yii

Najbardziej zalecanym sposobem instalacji frameworka Yii jest instalacja przy użyciu composera,  ponieważ umożliwia instalowanie nowych rozszerzeń lub aktualizację Yii po prostu uruchamiając pojedyncze polecenie. Standardowe instalacje Yii powodują pobranie i zainstalowanie szablonu ramowego i szablonu projektu. Szablon projektu jest działającym projektem Yii realizującym podstawowe funkcje, takie jak logowanie, formularz kontaktowy itd. Kod jest zorganizowany wWięcej oInstalacja Yii[…]